Công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời điểm tháng 6 năm 2015 theo công văn số 07/CBG-SXD ngày 17/07/2015 của Sở Xây dựng UBND thành phố Hải Phòng.
http://www.mediafire.com/view/3o34xu...toanf1.com.pdf