* Thông tư 17/2012 ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2012: thời gian áp dụng biểu giá từ ngày 01 tháng 07 năm 2012:

http://www.mediafire.com/view/ddngpc...a_ban_dien.pdf

* Thông tư 38/2012/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2012: thời gian áp dụng biểu giá từ ngày 22 tháng 12 năm 2012:

http://www.mediafire.com/view/fx99m8...ban%20dien.pdf