Buổi hướng dẫn được đông đảo các bạn sinh viên tham gia vì rất hiếm có dịp được Công ty tặng phần mềm bản quyền miễn phí và trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng phần mềm và cách áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong quá trình lập hồ sơ dự toán


Name: 1.jpg
Views: 24
Size: 63.3 KB
Name: 2.jpg
Views: 24
Size: 83.0 KB
Name: 3.jpg
Views: 24
Size: 87.9 KB
Name: 4.jpg
Views: 22
Size: 84.8 KB
Name: 5.jpg
Views: 23
Size: 69.9 KB
Name: 6.jpg
Views: 24
Size: 94.5 KB
Name: 7.jpg
Views: 24
Size: 63.6 KB
Name: 8.jpg
Views: 23
Size: 84.9 KB