Công văn Số: 1345/CBGVLXD/XD-TC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 10 năm 2018.

Mức giá VLXD lưu thông tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố là tối đa đến công trình đối với những công trình được đầu tư xâydựng ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thời điểm tháng 10 năm 2018.

Giá đã bao gồm thuế VAT.

https://drive.google.com/open?id=1ce...qic0evOd6M1JfD