Ngày 06/12/2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức giảm giá xăng dầu theo mức giá mới như sau:

Name:  Gia 6.12.2018.png
Views: 2428
Size:  15.8 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.


Nguồn:Petrolimex