1. Lấy đúng 1 người đàn ông tốt thì ngày nào cũng là ngày lễ Tình nhân.

2. Lấy phải 1 người lười thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Lao động.

3. Lấy phải 1 người lăng nhăng thì ngày nào cũng là Lễ độc thân.

4. Lấy phải 1 người trẻ con thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi.

5. Lấy phải 1 người lừa đảo thi ngày nào cũng là ngày Cá tháng Tư.

6. Lấy phải 1 người đàn bà thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ.

7. Lấy phải 1 người vũ phu thì ngày nào cũng là ngày Thương binh liệt sỹ.

8. Lấy phải 1 người bám váy mẹ thì ngày nào cũng là ngày Lễ Vu lan.

9. Lấy phải 1 người nát rượu thì ngày nào cũng là ngày Giết sâu bọ.

10. Lấy phải 1 người tâm thần thì ngày nào cũng vui.

11. Lấy một người hội tụ tất cả các điểm trên thì ngày nào cũng là Ngày tận thế.

Sưu tầm