Công văn Số: 806/CBLS/XD- TC ngày 13 tháng 08 năm 2018 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang.

Giá đã bao gồm: Giá gốc, chi phí bốc lên một đầu trên phương tiện người mua tại nơi sản xuất hoặc nơi giao hàng,

chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, làm cơ sở để tổ chức,

cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập giá xây dựng.
https://drive.google.com/open?id=1lD...iNvflUnfT6lzO4