Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tiếp giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng, điêzen đều giảm 1.000 đồng/lít; giá bán lẻ dầu hoả giảm 500 đồng/lít; giá bán buôn các loại madút 3S và 3,5S giảm 500 đồng/kg.

Cụ thể, với mức giảm lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 giảm xuống còn 12.500 đồng/lít, xăng RON 92 còn 12.000 đồng/lít; dầu hoả còn 13.000 đồng/lít; điêzen 0,05S còn 12.000 đồng/lít, điezen 0,25S còn 11,950 đồng/lít; madút 3S còn 8.550 đồng/kg và madút 3,5S còn 8.500 đồng/kg:

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop..._ngay_01122008