Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 19.10.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...9-10-2015.html