Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tiếp giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng và dầu hoả đều giảm 1.000 đồng/lít.

Cụ thể, với mức giảm lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 giảm xuống còn 11.500 đồng/lít, xăng RON 92 còn 11.000 đồng/lít; dầu hoả còn 12.000 đồng/lít:

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop..._ngay_10122008