Thông tư 19/2013/TT-BCT ban hành ngày 31 tháng 07 năm 2013: thời gian áp dụng biểu giá từ ngày 01 tháng 08 năm 2013:

http://www.mediafire.com/view/5dmbud...a_ban_dien.pdf