Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tiếp giá bán mặt hàng dầu điêzen; theo đó, giá bán lẻ mặt hàng này giảm 1.000 đồng/lít.

Cụ thể, với mức giảm lần này, giá vùng 1 các loại điêzen như sau: Điêzen 0,05S còn 11.000 đồng/lít, điêzen 0,25S còn 10,950 đồng/lít:

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop..._ngay_24122008