*Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 21/04/2015 công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo TT 01/2015/TT-BXD
http://www.mediafire.com/view/71kcb6...89.QD-UBND.pdf