Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 17/08/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
http://www.mediafire.com/view/f9vmzl..._nhan_cong.pdf