Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối được phép mở biên độ giá (+) đối với từng loại xăng, dầu quy định tại Quyết định số 58/2005/QĐ-BTC ngày 17/8/2005 của Bộ Tài chính về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2005; giá bán lẻ mới (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế, quy định thống nhất trong cả nước đối với từng loại xăng, dầu cụ thể như sau:
- Xăng không chì RON 92: 11 000 đồng/lít
- Xăng không chì RON 90: 10 800 đồng/lít
- Xăng không chì RON 83: 10 600 đồng/lít
- Dầu diesel 0,5% S: 7 900 đồng/lít
- Dầu hỏa: 7 900 đồng/lít
- Nhiên liệu đốt lò – Mazut (FoN02B): 5 500 đồng/kg (giá bán buôn)

Quyết định này có hiệu lực từ 20 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2006. Các quyết định về giá bán xăng trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ

http://www.mediafire.com/view/c9tuyo...a_xang_dau.pdf