Công văn số 1317 /UBND-XD v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo TT01/2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
http://www.mediafire.com/view/aocd2j...i_1317ubxd.pdf