Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 18.12.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...8-12-2015.html