Công bố gái vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015 các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh
http://www.mediafire.com/view/01sjrc..._T%C4%A9nh.pdf

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:
Mr Khánh: 0948 452 675
Email: khanhdutoanf1@gmail.com