Ngày 18/12/2015 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 4068/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá Xây dựng công trình chuyên ngành Điện gồm 4 phần:

1. Phần xây lắp đường dây tải điện
2. Phần lắp đặt trạm biến áp
3. Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp
4. Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Hiện nay phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác toàn bộ nội dung 4 phần của bộ đơn giá trên và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả các khách hàng đang sử dụng phần mềm

Khách hàng quan tâm hãy nhanh chóng tải dữ liệu về để sử dụng cho công việc của mình

Trân trọng!