Công văn Số: 868/CBLS-STC-SXD ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Cao Bằng về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/view/4hblhd...15-dutoaf1.pdf