Công văn Số: 2375/2015/CBLN-XD-TC ngày 25 tháng 09 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2015.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
http://www.mediafire.com/view/kt0tq2...5-dutoanf1.pdf