Công văn số 06/2015/CB-SXD ngày 10 tháng 12 năm 2015 của sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh tại thời điểm Quý IV năm 2015, áp dụng từ ngày 10/12/2015.
Giá vật liệu xây dựng trong công bố này chưa bao gồm thuế VAT.
http://www.mediafire.com/view/4f94qh...5-dutoanf1.pdf