Công văn Số: 2444/TBLS.TC-XD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Yên Bái về việc công bố điều chỉnh giá giá vật liệu xây dựng quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái áp dụng từ ngày 01/01/2016.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/view/4k4ycx...6_dutoanf1.pdf