Công văn Số: 01/SXD-QLCLXD ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2016 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
https://www.mediafire.com/view/2qc7u...utoanf1(2).pdf