ông văn Số: 66/SXD-QLXD ngày 11 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Ninh Thuận về việc công bố giá các vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
http://www.mediafire.com/view/u7e79b...n.dutoanf1.pdf