Nơi tải - download bộ cài, đơn giá, cập nhật - nâng cấp phiên bản mới, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật về Phần mềm tổ hợp nội lực từ Sap, Etabs theo tiêu chuẩn Việt nam