Công văn số 149/CB-SXD ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Rạch Giá hoặc là giá bán tại nơi sản xuất chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/download/va...%AAn+giang.pdf