Ngày 30/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quyết định 1390/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm các nội dung:

- Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng
- Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt
- Đơn giá xây dựng công trình - phần sửa chữa
- Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát
- Đơn giá xây dựng công trình - phần thí nghiệm
- Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Hiện nay Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật chính xác, đầy đủ các tập đơn giá trên và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng (miễn phí cho cả phiên bản miễn phí F1 Trial)

Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum