Công văn số 07/LS-XD-TC ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Nghệ An về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/download/am...toanf1.com.pdf