Công văn Số: 01/LS TC-XD ngày 07 tháng 02 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Mức giá công bố được xác định trên cơ sở bảng báo giá của một số doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm phục vụ cho việc tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
http://www.mediafire.com/download/l3...C3%A0++Mau.pdf