Công văn Số: 471/CBLS-STC-SXD ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình.
Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến trung tâm huyện, thị xã, thành phố trong vòng bán kính 5km. Giá xăng dầu là giá đã tính cả lệ phí giao thông
http://www.mediafire.com/download/55...B0%C6%A1ng.pdf