Ngày 20/03/2019 Bộ Công thương ban hành quyết định số 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Name:  dien-evnhanoi-7872-1551932918.jpg
Views: 15935
Size:  24.4 KB

Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Thời gian áp dụng giá bán điện từ ngày 20/03/2019.


Tải văn bản gốc quyết định số 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện