Ngày 02.4.2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức tăng giá xăng dầu theo mức giá mới như sau:
Name:  Gia 2.4.2019.png
Views: 3833
Size:  15.7 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 4 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.


Name:  BQG02.4.2019.jpg
Views: 3829
Size:  24.9 KB

Nguồn:
Petrolimex