Công văn Số: 46/CBLS-TC-XD ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Liên Sở Tài Chính – Xây dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2019 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bảng giá áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 2019.

Giá vật liệu trong công bố là mức giá bán của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trong và ngoài tỉnh;

mức giá công bố trên tại các huyện, thị, thành, đã bao gồm chi phí vận chuyển từ cơ sở sản xuất đến các

huyện, thị, thành do cơ sở sản xuất thực hiện.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

https://drive.google.com/file/d/1j7m...KJn5BM2BN/view