Công văn Số: 1146/2019/CBG-SXD ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2019.
Chủ đầu tư và các tổ chức xây dựng căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí nơi xây dựng công trình, mức giá công bố, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá được áp dụng cho các công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự ở cùng thời điểm để lựa chọn nguồn mua vật liệu phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình và tính toán giá vật liệu đến chân công trình theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
https://drive.google.com/open?id=1Cv...VVRFIPK9zJoDEn
https://drive.google.com/open?id=1PA...mck1M-oeV1zg6r
https://drive.google.com/open?id=1b0...N1XGyUQ9jZIj_A
https://drive.google.com/open?id=1yI...YC3SRiOPr5nBtF
https://drive.google.com/open?id=10w...pH3B22IYKT9Za3