Công văn Số: 322/TB-STC-SXD ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Liên Sở XâyDựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/download/7d...1+nam+2016.pdf