Công văn Số: 52/CB-LS ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/download/l0...1ng+1.2016.pdf