Công văn Số: 85/CB-LS ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/download/q1...4%83m+2016.pdf