Ngày 02.5.2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức tăng giá xăng dầu theo mức giá mới như sau:

Name:  Gia 02.5.2019.png
Views: 3164
Size:  16.1 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 02 tháng 5 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Name:  BOG2.5.2019.jpg
Views: 3150
Size:  24.4 KB