Ngày 17.5.2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức giảm giá xăng dầu theo mức giá mới như sau:

Name:  Gia 17.5.2019.png
Views: 3463
Size:  16.0 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 5 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Name:  BOG 17.5.2019 .jpg
Views: 3465
Size:  24.4 KB