Công văn số 08/CBLS/XD-TC ngày 19 tháng 01 năm 2016 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
http://www.mediafire.com/download/72...h+An+Giang.pdf