Công văn số 32/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/download/31...4%83m_2016.pdf