Công văn Số: 326/CBLN-XD-TC ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 03 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển bên mua.
http://www.mediafire.com/download/i3...+b%C3%ACnh.pdf