Để giúp sinh viên nắm bắt nhanh công việc thực tế, cán bộ đại diện bên Công ty F1 Tech đã có buổi giới thiệu tổng quan các văn bản QPPL về xây dựng hiện hành và cách áp dụng vào công tác lập dự toán, dự thầu sử dụng công cụ hỗ trợ là Phần mềm Dự toán F1.

Buổi hướng dẫn có thầy Đỗ Hữu Khoa - Giảng viên và đông đảo các bạn sinh viên tham dự. Đây là một vài hình ảnh của buổi hướng dẫn:

Name:  IMG_1263.JPG
Views: 1607
Size:  89.8 KB

Name:  IMG_1265.JPG
Views: 1610
Size:  96.6 KB

Name:  IMG_1261.jpg
Views: 1610
Size:  67.5 KB