Ngày 17.6.2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức giảm giá xăng dầu theo mức giá mới như sau:
Name:  Gia 17.6.2019.png
Views: 1901
Size:  16.0 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.