Ngày 02.7.2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức tăng giá xăng dầu theo mức giá mới như sau:
Name:  GIA.jpg
Views: 5316
Size:  50.6 KB


Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 7 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.