Em là newbie nên chưa có trình độ về dự toán
Hiện tại bên em đang muốn tính ca giao khoán cho xe, máy của công ty xuống các đội sản xuất.
Xin các bác chỉ giúp em phương pháp xác định giá giao khoán ca xe, máy cụ thể thế nào?
em thử tính theo thông tư 06/2016 và định mức 1134, đưa ra cho các anh trong công ty xem mà mấy ông ấy kêu cao quá
xin các bác chỉ tận tình giúp em
xin cảm ơn các bác