Một con nhái mưu mô hiểm độc
Mời chuột đi du ngoạn sông hồ
Chuột chưa từng bước khỏi nhà
Chưa từng va vấp thực thà cả tin

Đến bờ đầm nhái giơ tay chỉ
Nhà giữa đầm muốn tới phải bơi
Chuột thì không dám nhận lời
Đầm sâu nước lớn lại bơi chưa tài
Nhái tán tỉnh lọt tai chú chuột
Dùng một dây bằng cói buộc chung
Khi bơi nhái kéo theo cùng
Dù cho sóng lớn cũng không ngại gì

Quá ham thích chuyến đi du ngoạn
Trên mặt đầm biết đó biết đây
Chuột liền đồng ý buộc dây
Chân chuột chân nhái một dây nối liền

Bơi một quãng nhái liền lặn xuống
Kéo chuột theo dìm chết làm mồi
Bất chấp đạo lý luật đời
Gớm thay con nhái tham mồi bất lương

Nhái dìm xuống, chuột ngoi lên
Một diều hâu lớn trên đường bay qua
Trông thấy chuột nó sà xuống bắt
Quắp chuột kia được cả hai mồi
Nhái kia muốn tháo muộn rồi
Sợi dây ác độc hại đời nó luôn

Sống mà chẳng luân thường đạo lý
Ác giả thường ác báo lại luôn