Công văn Số: 449/CB-LN/TC-XD ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bảng giá áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2016
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí bốc xếp vận chuyển đến chân công trình.
http://www.mediafire.com/download/ux...h%E1%BB%8D.pdf