Công văn số 622/LS-XD-TC ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Nghệ An về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/download/zy...%BD+1.2016.pdf